ติดต่อเรา

ข้อมูลติดต่อ

บริการออกแบบเว็บไซต์
เว็บสำเร็จรูปในรูปแบบต่างๆ Application รองรับอุปกรณ์ Smart Phone ทั้ง Android และ IOS
นายศุภกร ศรีสุข (ทัก)
การศึกษา :
ปริญญาตรี วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ปริญญาโท วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)

           

 : 09-7251-3910  

 : takkinus  

Call